Koduõppe korraldus

Vanema soovil koduõppe korraldus erineb tervislikel põhjustel koduõppest.

Korraldus on üle Eesti äärmiselt erinev ja sõltub väga kooli suhtumisest ning teadlikkusest vanema soovil koduõppe osas. Tavaliselt tegeleb iga koduõppelapsega konkreetse klassi juhataja, kuid kõigi jaoks mugavam ja meeldivam on olukord, kus koolis suhtleb kõigi koduõppeperedega sama inimene, kel on ka endal koduõppe korraldamise kogemus.

Eestis on palju koduõppijaid koondunud vähestesse koolidesse, kuna nendes koolides on eraldi inimene koduõppijate toetamiseks e. koduõppe koordinaator.


Koolidega saab tutvuda siin .


Koduõppe korraldamise aluseks on Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord. Määrusega saab tutvuda siin .


Koduõppelapsele on vaja koostada individuaalne õppekava (IÕK). See peab olema seotud kooli õppekavaga, mis omakorda on seotud riikliku õppekavaga. IÕK kõige olulisem osa on töökavad, st see, milliseid eesmärke õppija endale õppimiseks seab, kuidas kavatseb eesmärkide saavutamiseni jõuda ning enesehindamine e. kuidas eesmärgi saavutamine enda arvates õnnestus. Kooli koduõppe koordinaator saab aidata IÕK koostamisel. Mitmed koduõppepered TLPK-s kasutavad enesehindamislehti üldpädevustes ja õppeainetes.


IÕK koostamise juhist ning näiteid saab vaadata siin .

TLPK individuaalse õppekava koostamisest saab näidet vaadata siin .

TLPK koduõppe korraldusega saab tutvuda siin .