Artiklid

Leis, L. (2006) Mõte, Õpetajate Leht (9. juuni, lk. 4) 
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2006/09.06.06/tekstid/arvamus/1.html

Leis, T. (2007) Lasila mõisas räägitakse koduõppest, Kuulutaja (8. juuni, lk 9)
http://www3.kuulutaja.ee/htdocs/index.php?&SID=&PID=news&ID=5315

Leis, T. (2006) Hjemmeundervisning I Estland (Koduõpe Eestis), SAX (1-2, lk. 7-8).
Sama artikkel inglise keeles: http://folk.uio.no/cbeck/Estonia.htm

Luuk, M. (2003) Kogemus – koduõpe, Õpetajate Leht (11. aprill)
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2003/11.04.03/tekstid/dialoog/2.html

Luuk, M. (2009) Koduõpe on elustiil, Meie Pere (november , lk 25-27).
www.meie-pere.ee/index.php

Sihvart, A. (2008) Kas saata laps sügisel kooli või jätta koduõppele?, Maaleht (28. juuli)
www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/kas-saata-laps-sugisel-kooli-voi-jatta-koduoppele.d

Vooglaid, I., Leis, T., Leis, L. (2006) Kooli asemel võib õppida ka kodus, Maaleht (19. oktoober, lk. 17).
http://www.maaleht.ee/?page=Töö%20ja%20koolitus&g...
 
Vooglaid, I., Leis, T. (2006) Kas lapsi saab vanemate kätte usaldada?, Õpetajate Leht (3. november, lk. 5)
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2006/03.11.06/tekstid/peamearu/2.html

Vooglaid, I. (2008) Koduõpe - mis see on, kellele ja milleks?, Bioneer
http://www.bioneer.ee/eluviis/ilu/aid-214/Kodu%C3%B5pe-%E2%80%93-mis-see-on-kellele-ja-milleks-
  
Teised koduõppe teemal

Alver, A.-M. (2009)  Rõõm õppimisest oma kodus, Eesti Ekspressi lisas Kooli Aeg! (EE 35,  27. august, lk. 14-16)

Beck, C. (2007) Maakoolid ja koduõpe Norras, Õpetajate Leht (19. jaanuar) 
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2007/19.01.07/tekstid/aine/7.html

Harik, P. (2003) Koduõpe on võimalus, Postimees (26. mai)
http://vana.www.postimees.ee/index.html?op=lugu&rubriik=&id=102205

Kenk, K. (2010) Üha enam noori jääb koolikiusamise tõttu koduõppele, Tarbija24
www.tarbija24.ee/

Kivisalu, K. (2003) Ema õpetab!, NaisteMaailm (12. juuni)
naistemaailm.ee/

Kivisalu, K. (2003) Ema õpetab!, Pere ja Kodu (aprill)

Kuus, A. (2007) Vanemad saavad loa jätta laps põhikooli lõpuni koju õppima, Postimees (23. november) http://www.postimees.ee/231107/esileht/siseuudised/297310.php?vanemad-saavad-loa-jatta-laps-pohikooli-lopuni-koju-oppima

Nikkolo, M (2010) Koduõppurit koolikell ei kammitse, Järva Teataja (11. september)
www.jt.ee/

Nikkolo, M. (2008) Sügis toob koduõppesse muutusi, Õpetajate Leht (9. mai)
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2008/09.05.08/tekstid/paevateema/4.html

Põltsam, A. (2007) Kodusõppijate vennaskond, Eesti Naine (september, lk 28-31)
http://www.eestinaine.ee/index.aw/section=100218

Raava, K. (2009) Koduõpe, Perekeskus Sina ja Mina Foorum (10. detsember)
www.sinamina.ee/ee/noustamine/perefoorum/postitused/

Rand, E. ja Leitmaa, D. (2007) Üle tuhande lapse õpib kooli asemel vanemaga kadus, Eesti Päevaleht (23. november) 
http://www.epl.ee/uudised/408885

Rudi, H. (2010) Koduõpe eeldab kindlate plaanide ja sihtide seadmist, Rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee/98011/

Rudi, H. (2008) Ema: koduõppel olevad lapsed õpivad kiiremini, Postimees E24 (6. august)
http://www.postimees.ee/?id=25099

Sauter, P. (2007) Laps ei taha kooli minna, Eesti Ekspress (21. mai)
http://www.ekspress.ee/viewdoc/6A64544AE96A784DC22572E2003EB9C6

Tammar, K. (2008) Koduõpe vanema soovil - võimalus õppida enda moodi, Bioneer
http://www.bioneer.ee/eluviis/ilu/aid-1307/KADRI-TAMMAR%3A-Kodu%C3%B5pe-vanema-soovil-v%C3%B5imalus-%C3%B5ppida-endamoodi

Tohver, S. (2007) Päeva teema. Repliik, Õpetajate Leht (30. november)
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2007/30.11.07/tekstid/paevateema/2.html

Zobel, M. (2007) Koduõpe vanema soovil ehk kui ema ei luba kooli..., Eesti Ekspress (24. august)
http://www.ekspress.ee/viewdoc/C90A180082AB6A55C22573410037A46C

Zobel, M. (2003) Laste koduõpe kui positiivne võimalus, Eesti Päevaleht (9. mai) 
http://www.epl.ee/artikkel_235111.html
 
Võlli, K. (2000) Kodus õppimine vanema soovil, Õpetajate Leht (10. november)
 http://www.opleht.ee/Arhiiv/2000/10.11.00/tekstid/peamearu/2.html

Muud tekstid

Tsitaadid

Anu Pallase kirjutis

Haas, M. (2000) Kaua veel, Õpetajate Leht (30. juuni) 
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2000/30.06.00/peamearu/1.shtml

Haas, M. (2000) Süsteemiväline Laps, Õpetajate Leht (10. november)
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2000/10.11.00/peamearu/2.shtml

Helme, K. (2007) Koolieelne õpe kõikidele lastele, Õpetajate Leht (30. november)
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2007/30.11.07/paevateema/1.shtml

Kirjakast (2001) Õpetajate Leht (2. veebruar)
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2001/02.02.01/arvamus/2.shtml

Ots, T. (2001) Kännul istuja uitmõtteid (12. jaanuar)
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2001/12.01.01/dialoog/1.shtml

Õnnepalu, T. (2005) Mõtisklus
http://www.ramkool.edu.ee/s/sisu.php?lev1=181&lev2=187&lang=1&sait=2