Statistika


23.11.2018 seisuga oli Eestis koduõppel 148 last tervislikel põhjustel, 118 last seoses reisimisega ja 221 last vanema soovil.
2019. aasta alguseks on vanema soovil koduõppijate arv mõnede koolide hinnangul juba kasvanud.


 

Õppeaasta Koduõpe vabemate soovil Koduõpe tervislikel põhjustel Kokku
06/07 79 1069 1148
07/08 90 988 1078
08/09 96 571* 667
09/10 77 543 620
10/11 55 310 365
11/12 88 255 343


(allikas: EHIS 10.11 seis vastaval õppeaastal)

* Tervislikel põhjustel koduõppel olnud õpilaste arvu vähenemine 2 õppeaasta jooskul on tingitud õpilaste koguarvu vähenemisest valdavas sihtrühmas (mõjutab eeskätt 3. kooliastet) ja koduõpet reguleeriva määruse muutumisest.