Lingid

MTÜ
Eesti
Koduõppe
Keskus

Koduõppega seonduvate lehekülgede lingid

Siia oleme kogunud koduõppega seonduvate lehekülgede lingid. Siin ei ole kõiki ega isegi suuremat osa internetis kätte saadavate teemaga seotud lehtede viiteid, oleme valinud need, mis tundusid olulised ja huvitavad. Siin viidatud aadressidelt leiab omakorda ohtralt linke. Kui Sa tead mõnda aadressi, mis peaks siin kindlasti olema, siis anna sellest palun teada. Eriti on oodatud teated Eesti koduõppeblogidest:)


Enne koduõppega alustamist on oluline teada, et koduõppes ei ole ühte kindlat pedagoogilist või filosoofilist lähenemist, mida kõik koduõppepered järgiks. Koduõppeperede lähenemised haridusele võivad olla sama erinevad kui erinevate koolide lähenemised. On palju peresid, kus koduõpe näeb välja nagu õpe väga pisikeses, kuid väga konkreetselt korraldatud koolis (paljudes erinevates koolides) ja neid, kelle päevad kulgevad vabamalt. On peresid, kes teevad koduõpet täielikult ise, on neid, kes ühinenud sõprade või suurema koduõppekeskuse või kooperatiiviga ja neid, kes käivad osaajaga koolis või õpivad kaugõppes koduõppeprogrammi järgi. On peresid, kes teevad koduõpet seetõttu, et koolist ei saa piisavalt kõrge akadeemilise tasemega haridust või kooli sotsiaalne keskkond on täis vägivalda, halvustavat suhtumist õppimisse jms. On peresid, kes teevad koduõpet, sest nende läheduses ei ole ühtegi rahuldavat kooli ja on neid, kes peavad koduõpet elu loomulikuks osaks kooli lähedusest või headusest sõltumata, sest õppimine on nagu hingamine ja kool kui institutsioon muudab õppimise millekski raskeks, vastumeelseks ja konveierlikuks. Ka samal põhjusel koduõppega alustanud ja üldiselt sarnaste väärtushinnangutega perede koduõpe võib olla väga erinev. Tutvu erinevate lähenemistega, mõtle enda jaoks läbi, miks koduõpet soovid, mida Sinu laps vajab ja millised on Su pere ja ümbruskonna võimalused ning loo oma pere jaoks kõige sobivam plaan.

MTÜ Eesti Koduõppe Keskus blog http://koduoppekeskus.wordpress.com/

Siin on ülevaated koduõppepäevadest, põhjalikult erinevatest lähenemistest koduõppele ja muud huvitavat.

 

Eesti koduõppeblogid

Merje: http://koduope.blogspot.com/

Katri: http://koduoppur.blogspot.com

Karina:  http://koduoppenurgake.blogspot.com/

Anneli:  http://koduoppekass.blogspot.com/

Maila: http://www.armsaimad.blogspot.com/ ja http://www.arutaru.blogspot.com


Organisatsioonid

MTÜ Eesti Koduõppe Keskus  http://www.koduope.ee
Eesti Haridus- ja Teadusministeerium http://www.hm.ee/
USA koduõppe teadusinstituut http://www.nheri.org/ 
Education Otherwise - UK peamine kodusõppijaid koondav organisatsioon http://www.education-otherwise.net/
National Home Education Network, USA http://www.nhen.org/ 


  
Ajakirjad ja ajalehed

Õpetajate Leht http://www.opleht.ee

Ajakiri Haridus http://haridus.opleht.ee/ 
Home Education Magazine http://www.homeedmag.com/wlcm_HEM.html
The Link – ajalehe kodulehel on süstemaatiliselt organiseeritud informatsioon erinevate koduõppega seonduvate teemade kohta http://www.homeschoolnewslink.com/
Homeschooling Parent  http://www.homeschoolingparent.com/
Life Learning Magazine http://www.lifelearningmagazine.com/ 


  
Igasugune koduõpe

http://www.homeschoolingonashoestring.com/homeschooling.html - materjalid erinevate lähenemiste kohta
http://www.leapingfromthebox.com/
Christian Beck, Norra: http://folk.uio.no/cbeck/  – sisaldab artikleid koduõppe kohta ka Eestis, Venemaal, Inglismaal ja Põhja-Euroopas.

 

Waldorfpedagoogika ja koduõpe

http://www.waldorfhomeschoolers.com/
http://www.oakmeadow.com/
http://www.elib.com/Steiner/ - Rudolf Steineri loengud ja raamatud

 

Charlotte Masoni lähenemine koduõppele ja kooliõppele


Ülevaade eesti keeles koos kommenteeritud lingikoguga https://koduoppekeskus.wordpress.com/2017/07/19/charlotte-masoni-lahenemine-koduoppele/


Thomas Jefferson Education


Ülevaade TJEd lähenemisest eesti keeles https://koduoppekeskus.wordpress.com/2017/07/19/thomas-jeffersoni-nimeline-lahenemine/


http://www.tjed.org/ 

http://www.tjedonline.com/

http://www.tjed-mothers.com/ 

http://blog.freedomeducators.com/Koduõpe kooperatiivides

http://koduoppekeskus.wordpress.com/2017/07/19/koduoppe-kooperatiivid-mujal-maailmas/


Vabaõpe (Unschooling)

Sandra Dodd http://www.sandradodd.com/unschooling - lõputu artiklite kogum suhtumisest lastesse ja haridusse
Joyce Fetteroll http://joyfullyrejoycing.com/
Pamela Sorooshian http://www.livingjoyfully.ca/
http://www.unschooling.info/
Family Unschoolers Network http://www.unschooling.org/

Vabaõppe ajaveebid

Amy http://www.onbradstreet.com/

http://anunschoolinglife.com/
Miranda http://www.unschoolinglife.blogspot.com/
Ren Allen http://radicalunschooling.blogspot.com/
Danielle Conger http://www.organiclearning.blogspot.com/

Vabaõppe konverentsid

http://sandradodd.com/abq - Albuquerque, septembri alguses
http://www.northeastunschoolingconference.com/ - Massachusetts, mai lõpp
http://livingjoyfully.ca/conference/ - Toronto, mai lõpp
http://www.lifeisgoodconference.com/ - Oregon, aprill
http://hscconference.com/ - Sacramento, august


  
Muud

Mike Fortune-Wood, Inglismaa http://www.home-education.org.uk/about.htm
http://www.slowmovement.com/slow_schools.php 

 
Koduõpe keskkoolis ja kõrgkooli saamine

http://www.besthomeschooling.org/gateway/inted11.html 


  
Alternatiivpedagoogika, ka koduõppel

http://www.educationrevolution.org/conference.html - juuni lõpp - juuli algus, New York
http://www.learninginourownway.com


  
Kohalikud grupid ja piirkondlikud lehed USAs
Maine ja Southern Maine http://www.southernmaineunschoolers.com/
Maryland Home Education Association http://www.mhea.com/index.htm
North Carolina Unschoolers http://www.ncunschoolers.com/essays.htm