Koduõppe kevadpäev 9. aprillil 2016

Suur aitäh kõigile, kes kevadpäeval osalesid! Oli inspireeriv ja hinge kosutav päev.

Saime palju lihtsalt ringis vestelda. Tutvumisringis rääkisid need, kel lapsed koduõppel, oma koduõppe igapäevasest korraldusest. Pärast lõunapausi rääkisime IÕK koostamise kogemustest ja muredest ning ühistegevuse vajadusest, võimalustest ja raskustest koduõppes. Katrin Saage tutvustas demokraatliku hariduse põhimõtteid ja rääkis oma soovist rajada Tartusse demokraatliku hariduse keskus. Lõpetuseks laulis üks pereansambel.


Perede kogemustest saime teada, et

1)vanema kui koduõppe õpetaja soovil on võimalik jätta laps klassi kordama ka ilma kooli soovituseta. Kui kool loeb kõik korras olevaks, kuid vanemale tundub, et laps ei ole valmis järgmise klassi programmiga edasi minema, saab kirjutada avalduse. Avalduses ei pea ütlema, et ei saanud hakkama või kuidagi tehtule negatiivselt vaatama. Võib öelda, et soovime jätta lapse klassi kordama, et põhjalikumalt süveneda selle aasta teemadesse ja luua tugev põhi järgmise klassi materjalide omandamiseks. Klassi kordamise ajal saab osaliselt juba ka järgmise klassi teemadega edasi minna, kuid nendest ei pea sel perioodil aru andma ega nende edu hindama. Selline valik sobib eriti neile, kelle laps on liiga vara kooli läinud ja huvi koolis käsitletavate teemade vastu tekib järjekindlalt aastase hilinemisega. Toodi ka välja, et koduõppele jäädes selgus, et laps, kes koolis oli viieline, ei ole tegelikult õpitut omandanud. Laps on näiteks keeleõppes kontrolltöödeks nõutud sõnad pähe õppinud ja viie saanud, kuid keelt ei valda ja kasutada ei oska. Sellisel juhul on mõistlik möödunud materjalid uuesti läbida. Koduõppel tuleb vanemal ise hinnata, kas ja millistes ainetes varem koolis käinud laps järeleaitamist vajab. Selleks ei ole alati vaja klassi korrata, võib piisata ka lühikesest perioodist alguses.


2)kuigi Eestis ei ole ametlikult võimalik keskkoolis puhtalt koduõppel olla (on õhtukoolid, kaugõpe ja individuaalse õppekava võimalus), saab Eesti laps olla keskkoolis koduõppel, olles kirjas välismaal rahvusvahelises koolis, mis pakub vabaõppe võimalust. Nii ei saa Eesti keskkooli tunnistust, kuid saab rahvusvahelise kooli tunnistuse. Kui on plaanis minna Eestis kõrgkooli edasi õppima, on oluline enne uurida, kas konkreetse kooli tunnistust loetakse Eestis keskharidusele vastavaks. Kui ei ole plaanis vähemalt lähiajal minna Eestis kõrgkooli ja noor on valmis vajadusel hiljem keskkooli kaugõppes riikliku kava järgi läbima, võib otsustada, et Eesti keskkooli paberi omandamine ei ole oluline. Välismaal on võimalik kõrgkooli astuda ka koduõppelt. Eestis ei ole keskkool kohustuslik. Kui noor on juba iseseisev õppija selgete huvivaldkondadega, võib selline vabaõpe olla kõige efektiivsem viis oma valitud valdkondades edasi liikumiseks.Ettekanne mujal toimivatest koduõppe kooperatiividest on siin.

Individuaalse õppekava koostamise juhend ja näide ühest IÕK-st on siin.

Hindamise näidised on siin ja siin.

Lingikogu erinevatele pedagoogilistele lähenemistele koduõppes on siin. Lisaks riiklikule ja kooli õppekavale saab IÕK koostamisel lähtuda oma perele enim sobivast lähenemisest.


Demokraatliku hariduse keskuse rajamisest huvitatud võivad kirjutada Katrin Saagele aadressil katrinsaage(at)gmail.com.


Järgmiseks tulevad suvepäevad:) Lähem info peagi.Kava oli selline:

Tallinnas, Ädala 6.See on Pelgulinna sünnitusmaja kõrval, aia sees valge maja. Ädala tänav on käänuline, varu õige nurga leidmiseks aega ja kannatust:)


Kui ilm on märg, palume kaasa võtta vahetusjalanõud, et väikestel lastel oleks võimalik põrandal olla.


Kava


11.00 tutvumisring ja koduõppe küsimused

13.00 lõunasöök

13.30 vestlusring individuaalse õppekava koostamisest

14.30 väike ülevaade mujal maailmas toimivatest koduõppe keskustest ja kooperatiividest, Ingrid Vooglaid

15.00 vestlusring Katrin Saagega demokraatlikust haridusest ja Tartusse planeeritavast alternatiivkoolist ning koduõppe keskusest

16.00 laste kontsert


Lõunasöögi moodustame ühiselt kaasa võetud asjadest. Selleks palume kaasa võtta vastavalt võimalusele küpsetisi, hoidiseid, määrdeid, värskeid puu- või köögivilju, morsimaterjali... Palun võtke kaasa ka oma nõud, kohapeal ei ole nõusid.


Lastel, kes soovivad kontserdil esineda, palume valmistada ette mõni pillilugu, laul, luuletus või tants ja võtta kaasa oma pill.


Osalustasu täiskasvanutele on 5-30 eur vastavalt võimalusele, lastele tasuta.


Registreerumiseks kirjuta aadressil ivooglaid(at)gmail.com,

*kust ja mitmekesi tulete

*kas pakute või vajate küüti.


Asukoha kaart: http://www.jeesusekristusekirik.ee/alus_kogudus.php?idk=1


Kohtumiseni!