Õuesõppest

Lehte Tuulingu ettekande konspekt

1. august 2010 koduõppe suvepäevadel

Internetist võib leida palju keskkonnamängude juhendeid. Näiteks Hared lehelt (http://www.hared.ee/) kogumikud Aiatuuliku askeldused ja Päkapiku rada.
Looduse sõbra töövihik
Raamatuga „Lääne-Virumaa väärtuslikud maastikud“ on kaasas töölehed maastikuga tutvumiseks, mida saab kasutada ka teistes maakondades
Aastaajad õpperajal
B. Brügge, M. Glantz, K. Sandell „Õuesõpe“
L. O. Dahlgren, A. Szczepanski „Õuesõppe pedagoogika“
The Little Book of Messy Play – lemmik

3-10a laps õpib mänguliselt. On vaja tuua välja seosed ja teha lapsele huvitavaks. Alates 10a suudab ise seoseid luua. Enne 3a on lapse põhilised tegevused harjutamine ja uurimine, et kõike põhjalikult tundma õppida. Esmalt õpib laps läbi matkimise. See, kuidas millestki räägime, ise millessegi suhtume, aitab lapsel mõista.

Onni indeks – mida rohkem onne on võimalik ümbruses ehitada, seda kvaliteetsem on keskkond õues õppimiseks.

Õpetamisel alusta alati lähimast ümbrusest ja liigu sealt edasi. Elades mere ääres alusta merega tutvumisest, mitte ojast.

Õuesõppe põhimõtted on: jätkusuutlikkus, keskkonnaharidus, ökoloogiline kasvatus (et teame, mismoodi ümbritsev omavahel seotud on), loodushoid.

Õues õppimine on alati aktiivne, läbi tegutsemise. Õuesõpe avardab silmaringi – alati juhtub midagi, mida ei olnud plaanis. Seepärast peab täiskasvanu kõigeks valmis olema ja oskama kõikvõimalikes valdkondades küsimustele vastata. Kõik küsimused peavad saama vastatud. Kui oled lapsele lubanud, et vastad hiljem, siis tuleb seda ka teha, laps ei unusta.
Õuesõppes on oluline, et reeglid oleks kindlalt paigas. Näiteid:
*laps võib minna nii kaugele, kust ta veel täiskasvanut näeb. Siis on vastutus lapsel, tema peab jälgima, kas ta näeb. Kui öeldakse, et nii kaugele, kui täiskasvanu last näeb, siis ei ole lapse asi jälgida, vaid täiskasvanu. Laps ei oska mõelda, kust täiskasvanu teda näeb või ei näe.
*Looduses liikudes peab ka hääletugevus olema loodussõbralik.
*Ei ole halba ilma, on valesti valitud riided. Õuesõppeks sobib igasugune ilm. Riided võiks olla kihilised, siis saab ära võtta ja juurde panna. Riietus peaks olema roomamiseks sobiv.

Iga laps peab saama puu otsa ronida, see on väga oluline oskus. Puu otsa ronides peab laps leidma tee, kuidas ilma nägemata ise alla saada.