Eesti Koduõppe Konverents 2007

Konverentsil kõlanud ettekanded ja kokkuvõtted leiad siit.

Toimub 09. juunil 2007 Lasila koolis.  http://www.hot.ee/lasilakool/index.htm
Läbivaks teemaks on seekord hindamine ja kontrollimine lapsevanema soovil toimuva koduõppe puhul.

Ligikaudne ajakava:

10.00 - 10.40       
saabumine ja registreerumine, söögiraha maksmine (arvestades,et konverentsibussiga umbes 10.30 Lasilasse jõuab)

10.40 - 10.55
Hetkel veel lahtine ettekanne

1. Kogemused
10.55 - 11.15 Merje Luuk oma pere kogemusest
11.15 - 11.35 Tartu Waldorfkooli kogemus
11.35 - 12.35 Paula Rothermel Inglismaa kogemusest
12.35 - 13.05 Christian Beck Norra kogemusest, "Home education, experiences from                   Norway - law and conflicts"

13.05 - 13.45 Lõuna

2. Hindamine
13.45 - 14.05
Ingrid Vooglaid koduõppe laste hindamisest ja kontrollimisest mujal maailmas ja mida saaks Eestis kasutada. Ettekanne sisaldab: unschoolingu tutvustus, maailm kui õppekeskkond,  erinevad võimalused hindamiseks ja kontrollimiseks, oma õppekava loomisest, vanematest lastest (7.-12. klass).

14.05 - 14.25
Leho Leis õpimapi kasutamisest lapse arengu hindajana

14.25 - 14.45
Aivar Haller hindamise objektidest (Selgitab täpsemalt mõisted (subjekt, objekt, hinne, hindamine, hinnang, väärtus, areng, arengukeskkond, sotsialiseerumine ja veel ehk mõni) ning püstitab küsimuse, kas need väärtused, mida täna Eestis hindamise objektina käsitletakse, viivad  meie ühiskonda ikka sinna, kuhu me minna tahame?)

14.45 - 15.05 Ülo Vooglaid hindamisest
15.05 - 15.20 kiired küsimused-vastused ettekannete kohta
15.20 - 16.30 Savi töötuba (http://www.surya.ee/)
16.30 - 16.50 Paus
16.50 - 17.50 Vestlusring
17.50 - 18.00 Päeva kokkuvõte ja edasised plaanid


Transport vajadusel Rakverest ja Tapalt konverentsibussiga. Tallinnast ja Pärnust tulijad saavad sõita bussiga Rakverre, Tartust rongiga Tapale (väljub Tartust 8:02 ja jõuab Tapale 9: 51, vaata rongide sõiduplaani: http://www.edel.ee, busside plaan http://www.bussireisid.ee).

Nii Tapalt kui  Rakverest sõidab Lasilasse 10 - 15 minutit. Konverentsibuss on Tapal kuni rongi saabumiseni, sõidab Rakverre umbes 30 minutiga, võtab seal Tallinna (saabub 9:50 või 10:10) ja Pärnu (saabub 10:20) bussiga tulijad peale ja sõidab siis ligikaudu 10 minutiga Lasilasse.

Õhtul saab ühistranspordi kasutajad konverentsibussiga jälle Tapale ja Rakverre viia. Tapalt väljub rong  Tartusse 18:08. Rakverest Tallinnasse lähevad bussid 17:20, 17:45, 18:00 ja 18:45. Rakverest Pärnusse läheb viimane buss 16:00.


Toitlustamine toimub kooli sööklas, maksumus on orienteeruvalt 50 EEKi.

Osalemistasu on seegi kord vahemikus 100-500 krooni, täpse summa  otsustab külaline ise. Lastele on konverentsil osalemine tasuta.

Osalemistasu kanna MTÜ Eesti Koduõppe Keskus arvele. Konto nr: 221035885493.

Registreerumiseks kirjuta aadressile ingrid@koduope.ee järgmised andmed:
*nimi
*tulijate arv
*piirkond, kust tuled
*huvi koduõppe vastu (lapsevanemana, õpetajana, muul põhjusel)
*kas kavatsed osaleda (või kavatsevad lapsed) keraamika töötoas
*kas vajad inglise keeles peetavate ettekannete tõlkimist (C. Beck ja P.Rothermel) ja
*kas vajad Tapa või Rakvere kaudu tulles konverentsibussi või
*on Sinu autos teistelegi ruumi.

Ootame ühendust võtma kõiki, kes
*soovivad konverentsil osaleda
*soovivad rääkida oma kogemustest vanemate soovil koduõppel olevate lastega kooli või kodu poolt vaadatuna
*soovivad konverentsi õnnestumist toetada sponsoriks olemisega
...............................................

Hindamine ja kontrollimine on läbiv teema seepärast, et selle korraldus on praegu koduõppe juures kõige suurem pind ja koduõpet pere jaoks oluliselt raskendav tegur.
Kuna koduõppega on koolides veel vähe kogemusi, kardetakse sageli vanemate usaldamisega kaasneda võivat vastutust. Koduõppe korras on öeldud, et kooli ülesanne on õpitulemuste kontrollimine ja hindamine ning õppenõukogul  on õigus koduõpe katkestada ja nõuda koolikohustuse täitmist koolis, kui õpilase õpitulemused ja areng ei vasta kooli õppekavas antud klassile kehtestatud nõuetele.
Samas on koduõppe mõte igale lapsele individuaalselt lähenemine, millest tulenevad ka koduõppega seotud kasud. Individuaalset lähenemist raskendab oluliselt kõigil ühe õppekava täitmise kohustus ning koduõppel olevate laste hindamine samade meetoditega, kui koolis käivate laste puhul. Koolis kasutatavate hindamismeetodite kasutamine ei võimalda laste omandatu ulatust kindlaks teha, kuid teeb vajalikuks nendeks hindamisteks valmistumise.

Soovime saavutada olukorra, kus vastavalt pere eelistustele saab valida mitme erineva hindamise ja kontrollimise võimaluse vahel. Näiteks, kui keegi soovib, siis võib iga nädal 1-2 päeva koolis tundides osaleda ja  vastamas käia ning hinnatakse kontrolltööde ja õpiku ümberjutustustega. Keegi teine soovib ehk kasutada õpimappi, millesse koondatakse perioodi (vastavalt kokkuleppele aasta, poolaasta, kuu) jooksul lapse tehtud joonistused, kirjutised, nimekiri loetust- vaadatust, tegevustest jne.

See eeldab suuremat vabadust õppekorralduses ja soovi korral loobumist kool-kodus vormist. Õpimapi kasutamisel koduõppes ei ole erilist mõtet, kui sinna peab koguma koolis samas klassis kasutatavate õpikute ja töövihikute ülesannete vastused, kuigi pere soovi korral  võib ka
nii teha. Veel võib olla võimalus, et koduõppel olev laps ei ole ühegi üldhariduskooliga seotud ja teeb näiteks kord aastas või kord kooliastmes riikliku testi. Selles testis ei peaks keskenduma riigieksamilaadselt riiklikult kinnitatud õpikute sisu äraõppimise kontrollimisele eraldatud ainete kaupa, vaid see võiks midagi mõistlikumat olla. Mida täpsemalt,  seda on vaja arutada. Ka võimalus, et vastav inimene vestleb lapse või vanemaga teatud perioodi tagant sellest, mis vahepeal tehtud-nähtud on ja  vajadusel järeldab ise, mida laps kõigest sellest õppinud on, oleks positiivne. Kui hindamise ja kontrollimise osas rohkem hingata saab, siis tekib rohkem vabadust ka õppekava ja õppekorralduse osas. Õppekava ei peaks olema  kõigile üks riiklik, vaid vanematel võiks olla võimalus ise koostada oma  lastele sobiv õppekava, mis ei pea lähtuma riiklikust õppekavast, kuigi võib.

Konverentsiga soovime jõuda sellisele selguse tasemele, et saaks koostada teksti, mida esitada õiguskantslerile, haridusministrile ja avalikkusele. Selles tekstis on siis meie ettepanekud koduõppe olukorra parandamiseks põhjalikult lahti kirjutatud.

Ühe koduõppe perede olukorra paranemise tagajärjena võib suurem vabadus ja paindlikkus ka koolidesse levida.